Budaya Sunda Posmodéren

Ku Yasraf Amir Piliang, éséy dina Cupumanik No. 58 (Mei 2008) Paguneman ngeunaan budaya Sunda katut ajén-inajén kasundaan, upama dipatalikeun kana kamekaran budaya dina jaman posmodéren kiwari, geus ngalantarankeun urang nyanghareupan rupaning rélasi nu kompléks. Ari sababna mah kaweruh ngeunaan posmodérenismeu katut posmodérenitasna gé geus kompléks. Kamekaran globalisasi ékonomi, budaya katut informasi, pon kitu deui tumuwuhna … More Budaya Sunda Posmodéren

Ngariksa Majalah Sunda

Lamun sakirana kuring diamanahkeun pikeun jadi pamingpin redaksi majalah Sunda, nu kahiji bakal kuring titénan ngeunaan tampilan visualna. Enya, da dina kaayaan bangsa nu horéam ngaos bacaan mah, nu diheulakeun téh visual kadituna kontén. Pamadegan ieu lahir kalayan pangalaman kuring ngasuh majalah kampus 3 taunan. Ngeunaan majalah Sunda, dina éséy ‘Budaya Sunda Posmo’ nu diserat … More Ngariksa Majalah Sunda

OOTrad Unpad 7

Gara-gara Unpad dan ITB, jalanan seputaran Dago-Dipatiukur macet parah pas kemarin Minggu (23/11). Pasti pada hapal kalau saat itu kampus Ganeca lagi ngadain event rutin 4 tahunan Pasar Seni ITB. Tapi mungkin ga banyak yang tahu kalau kampus sebelahnya pun lagi ngadain event juga. Memang gelarannya Unpad ini kalah pamor kalau dibandingkan. Ya, dalam momen dies … More OOTrad Unpad 7