Basa Budak

Ku Ajip Rosidi, éséy dina Cupumanik No. 17 (Desember 2004) Dina basa Sunda aya nu disebut basa budak, nyaéta sawatara kecap anu biasa digunakeun ku budak, atawa ku kolot ari nyarita jeung budak anu nyaritana tacan bener, upamana “emam”, “mamam” (dahar, neda, tuang), “ibak”, “papung” (mandi, siram), “papang”, “pipis” (kiih, kahampangan), “bobo” (saré, mondok, kulem), “eu-eu”, … More Basa Budak

Komunitas Aleut: Mikawanoh Bandung, Mikawanoh Maneh

Utamana jalma kudu réa batur, keur silih tulungan, silih nitipkeunna diri, budi akal lantaran tipada jalma. Kapan ogé lain ari nu ngarana silaturahmi téh bakal manjangkeun rezeki jeung manjangkeun umur. Aya deui hiji mangpaat ceuk sobat kuring mah, “loba ngilu komunitas, bakal ngabuka loba panto ogé pikeun beubeunangan”. Enya da gening karumasaan yén manusa mah teu … More Komunitas Aleut: Mikawanoh Bandung, Mikawanoh Maneh

Tegallega Heurin ku Cangcut Kutang

Karunya ka urang kidul téh, sok waas nasibna. Contona éta wéh ningan matak aya nu ngarana Konpérénsi Asia-Afrika téh da maranehna kaasup bangsa nu palih kidul. Nagara-nagara nu hirupna malarat, kasiksa ku bangsa nu ti kaler. Kitu deui kuring nu urang Bandung kidul. Aya rasa timbulu lamun ngabandingkeun jeung Bandung belah kaler téh. Taman Balaikota, Taman … More Tegallega Heurin ku Cangcut Kutang

Jadi Videografer di Kelas Inspirasi Bandung 3

Ketika masih SD, satu pertanyaan paling saya benci adalah “cita-citanya jadi apa?”. Jujur, sampai hari ini pun saya masih belum punya cita-cita pengen jadi apa. Inilah alasan kenapa saya tertarik untuk bergabung menjadi relawan di Kelas Inspirasi, karena salah satu visi program ini adalah menginspirasi anak-anak Indonesia agar berani bermimpi. Mengenal Kelas Inspirasi ini sudah … More Jadi Videografer di Kelas Inspirasi Bandung 3

Ini Talkshow Episode Ridwan Kamil

Sok reueus lamun ninggal budak-budak sakola pas #ReboNyunda teh ngaranggo raksukan kasundaan teh. Komo deui ayeuna mah sim kuring nuju praktek Komunitas di Kelurahan Samoja, nu kantorna cakeut sakolaan. Lucu sareng pikaseurieun ninggal barudak teh. #ReboNyunda teh salah sahiji program pikeun ngariksa tur ngamumule ki sunda nu diayakeun ku pa Walikota Kang Emil nu motekar. … More Ini Talkshow Episode Ridwan Kamil